Historia Stowarzyszenia

 

Małopolska  postrzegana jest przez turystów jako region szczególnie dbający o tradycje lokalne. Wzmożony ruch turystyczny oraz coraz większe zainteresowanie folklorem i sztuką ludową jest szansą na ocalenie od zapomnienia naszych rodzimych tradycji.

Chęć wspierania przez panie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych zmobilizowała do powstania w Gminie Brzeźnica Stowarzyszenia pod nazwą „Nowoczesna Gospodyni”.

Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”powstało w lipcu 2009 roku. Zintegrowało  najbardziej aktywne kobiety z terenu gminy Brzeźnica, które działają w 9 Kołach Gospodyń Wiejskich- KGW Bęczyn, KGW Brzeźnica, KGW Łączany, KGW Marcyporęba, KGW Nowe Dwory, KGW Paszkówka, KGW Sosnowice, KGW Tłuczań i KGW Wyźrał. Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia sprawuje pani Lucyna Przystał. Główne zadania organizacji to wzbogacenie wizerunku i promocja gminy.

Choć stowarzyszenie jest bardzo młode i w swojej działalności stawia pierwsze kroki, to już od samego początku wyznacza sobie szczegółowe zadania, które sumiennie wdraża. Liderki skupione w stowarzyszeniu, podejmują szereg działań przyczyniając się do umacniania tożsamości regionalnej i zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu. Jako najważniejszy cel przyjmuje aktywizację kobiet ze środowisk wiejskich. Stowarzyszeniu zależy na pobudzeniu potencjału drzemiącego w kobietach. Szeroko rozbudowane plany na przyszłość zakładają umacnianie i kultywowanie tradycji.

 

Poprzez swój czynny udział stowarzyszenie gości na wielu spotkaniach. To chęć zaistnienia na obszarze gminy jako stowarzyszenie nowoczesnych gospodyń z tradycjami. Aktywne uczestnictwo sprawia, że panie przekazują dzieciom i młodzieży rodzime obyczaje. Do kalendarza imprez organizacji zaliczyć można przede wszystkim dożynki gminne, od niedawna przeprowadzane na płaszczyźnie polsko-słowackiej. Wzajemna wymiana doświadczeń obu zaprzyjaźnionych gmin dodatkowo potęguje rozwój zrzeszonych pań. Piknik z powiatem to kolejna możliwość prezentacji rękodzieła i kulinariów. Spotkania pod nazwą „Tradycje Stołu Wigilijnego” to pielęgnowanie kulinarnych zwyczajów, co dokładnie wpisuje się w główne działania stowarzyszenia. Tego typu uroczystości zawsze gromadzą tłumy ludzi, co umożliwia zaprezentowanie kucharskich umiejętności. Goście mają okazję spróbować najlepszych potraw przygotowanych według najlepszych receptur.

Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” w następnych latach będzie brało udział w różnego rodzaju spotkaniach cyklicznych, przeglądach i festiwalach sztuki ludowej w kraju i za granicą.