Władze Stowarzyszenia 2009 -2023

Zarząd:

Lucyna Przystał – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Małgorzata Klaja –Wiceprezes

Joanna Szymańska – Wiceprezes

Ewa Helińska - Skarbnik

Jadwiga Kozioł – Członek

Krystyna Wilk – Członek

 

Komisja Rewizyjna:

Barbara Ewiak

Stanisława Kucharczyk