Senior czynny i uczynny PDF Drukuj Email

 

LOGO

 

Termin realizacji: 1.06.2018 – 30.11.2018

 

JEDNOSTKA DOFINANSOWUJĄCA –WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

KWOTA DOFINANSOWANIA – 12 000 ZŁ


ZADANIE „SENIOR CZYNNY I UCZYNNY” JEST SKIEROWANE DO SENIORÓW Z TERENU POWIATÓW: WADOWICKIEGO, OŚWIĘCIMSKIEGO I SUSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, KTÓRZY ZE WZGLĘDU NA WIEK I SYTUACJĘ MATERIALNĄ/ ŻYCIOWĄ SĄ NARAŻENI NA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. DZIAŁANIA PROJEKTOWE BĘDĄ MIAŁY NA CELU ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ BENEFICJENTÓW POPRZEZ PROPAGOWANIE U NICH ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA.

 

 

W ramach tego zadania odbędą się następujące działania: międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, wyjazd na termy.

 

Zaplanowano również wizyty wolontariuszy u samotnych seniorów, wydanie kalendarzy o tematyce kulinarnej na rok 2018 oraz imprezę integracyjną podsumowująca projekt.